Rys historyczny

Gmina Kije

Gmina Kije w województwie świętokrzyskim umieściła się na północy powiatu pińczowskiego, gdzie jej zachodnie obrzeża obmywają wody Nidy,

Kije

Na kartach XIX. wiecznych opisów dawnego województwa sandomierskiego odnaleźć można krótkie wzmianki o Kijach, informujące zwykle o ich

Borczyn

W najdawniejszych czasach wieś stanowiła własność jakiegoś Borka (może rycerza?) i od jego imienia wzięła swoją nazwę. W

Czechów

Czechów jest wsią wyjątkowo starą, niektórzy historycy zajmujący się okresem średniowiecza podejrzewają nawet, że mógł istnieć już w

Gartatowice

W wiekach średnich nazwa wsi brzmia-ła nieco inaczej ? Gotartowice, ponieważ wzięła się od staropolskiego Gotarta. Po upływie

Górki

Nazwa Górki, odzwierciedlająca często spotykane w  terenie ukształtowanie powierzchni, jest w naszym kraju bardzo popularna, nosi ją bowiem

Gołuchów

W dokumencie z roku 1508 nazwa wsi zapisana jest jako Goluchow i dlatego się ją wywodzi od staropolskiej

Hajdaszek

Pierwsza wiadomość o Hajdaszku pochodzi z  roku 1618, kiedy należał do majątku Kije i był osadą młyńską. Spis

Janów

Janów w  swoich początkach, gdzieś w okolicach roku 1839, był tylko folwarkiem dóbr Gartatowice, od których został odłączony

Kliszów

Nazwę wsi ? Clissow, pochodzącą od nazwy osobowej Klisz, wymieniają źródła w początkach XV stulecia. W następnym wieku

Kokot

Najdawniejsze wiadomości o Kokocie są skąpe. Istniał już w 1 połowie XVI w., a w roku 1579 tutejsi

Lipnik

Lipnik istniał już w XV w., a  świadczy o  tym przekaz z  1436  r. zawierający wiadomość o jej

Rębów

W roku 1213 biskup krakowski Wincenty Kadłubek wydał dokument, na mocy którego jedna z prebend kościoła w Kijach

Skip to content