Gmina Kije

Gmina Kije w województwie świętokrzyskim umieściła się na północy powiatu pińczowskiego, gdzie jej zachodnie obrzeża obmywają wody Nidy, płynącej tą okolicą w kierunku Wisły, pośród

Czytaj więcej

Kije

Na kartach XIX. wiecznych opisów dawnego województwa sandomierskiego odnaleźć można krótkie wzmianki o Kijach, informujące zwykle o ich położeniu i o charakterystycznym dominującym nad okolicą

Czytaj więcej

Borczyn

W najdawniejszych czasach wieś stanowiła własność jakiegoś Borka (może rycerza?) i od jego imienia wzięła swoją nazwę. W wieku XV napisał o niej Długosz, że

Czytaj więcej

Czechów

Czechów jest wsią wyjątkowo starą, niektórzy historycy zajmujący się okresem średniowiecza podejrzewają nawet, że mógł istnieć już w X wieku, kiedy tereny obecnej Polski południowej

Czytaj więcej

Gartatowice

W wiekach średnich nazwa wsi brzmia-ła nieco inaczej ? Gotartowice, ponieważ wzięła się od staropolskiego Gotarta. Po upływie pewnego czasu nastąpiło w  tej nazwie przestawienie

Czytaj więcej

Górki

Nazwa Górki, odzwierciedlająca często spotykane w  terenie ukształtowanie powierzchni, jest w naszym kraju bardzo popularna, nosi ją bowiem kilkadziesiąt miejscowości. Obecną wieś wymienia po raz

Czytaj więcej

Gołuchów

W dokumencie z roku 1508 nazwa wsi zapisana jest jako Goluchow i dlatego się ją wywodzi od staropolskiej nazwy osobowej Gołuch. Od niej biorą też

Czytaj więcej

Hajdaszek

Pierwsza wiadomość o Hajdaszku pochodzi z  roku 1618, kiedy należał do majątku Kije i był osadą młyńską. Spis ludności z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego podał,

Czytaj więcej

Janów

Janów w  swoich początkach, gdzieś w okolicach roku 1839, był tylko folwarkiem dóbr Gartatowice, od których został odłączony tuż po powstaniu styczniowym. Administracyjnie należał wówczas

Czytaj więcej

Kliszów

Nazwę wsi ? Clissow, pochodzącą od nazwy osobowej Klisz, wymieniają źródła w początkach XV stulecia. W następnym wieku piszący o niej Długosz podaje wiadomość o 

Czytaj więcej

Kokot

Najdawniejsze wiadomości o Kokocie są skąpe. Istniał już w 1 połowie XVI w., a w roku 1579 tutejsi kmiecie uprawiali dwa łany. Z roku 1664

Czytaj więcej

Lipnik

Lipnik istniał już w XV w., a  świadczy o  tym przekaz z  1436  r. zawierający wiadomość o jej dziedzicu, który do spółki z właścicielem Kij

Czytaj więcej

Rębów

W roku 1213 biskup krakowski Wincenty Kadłubek wydał dokument, na mocy którego jedna z prebend kościoła w Kijach wcielona została do katedry kieleckiej. W tekście

Czytaj więcej
Skip to content
Copy link