Deklaracja dostępności

Administrator strony internetowej
Natalia Skrobisz

e-mail: n.skrobisz@kije.pl
tel.: 41 356 80 09 w.23

Serwis IT
IT Serwis Kamil Mikrut

e-mail: itserwis@kije.pl

Deklaracja stosowania

Urząd Gminy w Kijach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.kije.pl
Data publikacji strony internetowej po zmianach: 15-01-2021.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07-03-2024
Data (wiek) domeny: 30-01-2005
 
Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Niezgodności z ustawą:
  • Niektóre elementy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  • Niektóre elementy mogą posiadać tekst alternatywny, który nie w pełni je opisuje.
  • Niektóre pliki do pobrania lub ich elementy mogą być niedostępne cyfrowo.
  • Napisy i audiodeskrypcje do materiałów multimedialnych mogą pojawiać się z opóźnieniem, ze względu na czas potrzebny na ich przygotowanie.
 
Wyłączeniu z dostępności cyfrowej podlegają elementy wymienione w Art. 3 ust. 2 ustawy, przede wszystkim:
  • Treści które nie zostały nabyte przez Urząd Gminy w Kijach, ani przez niego lub na jego rzecz wytworzone.
  • Treści których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Urząd Gminy w Kijach nie jest uprawniony.
  • Multimedia nadawane na żywo lub opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
  • Mapy interaktywne i geoportale.
  • Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.
 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS. Ułatwienia są dostępne z poziomu strony głównej, po naciśnięciu ikonki „człowieka” znajdującej się po prawej stronie strony.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 29-12-2023
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Skrobisz, n.skrobisz@kije.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3568009 wew.23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Skip to content
Copy link