Program Priorytetowy “Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze
w
Gminie Kije

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

201

Kwota wypłaconych dotacji

1 937 477,23 zł

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

112

Zakres/krótki opis projektu

GMINA KIJE
GMINA PARTNERSKA
Skip to content
Copy link