Program priorytetowy “Czyste Powietrze”

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

153

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

86

Kwota wypłaconych dotacji

1 135 574,83zł

Termin realizacji

od 15.02.2021 do 06.05.2023

Zakres/krótki opis projektu

GMINA KIJE
GMINA PARTNERSKA
Skip to content
Copy link