Program Priorytetowy “Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze
w
Gminie Kije

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

283

Kwota wypłaconych dotacji

3 203 084,50 zł

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

134

Zakres/krótki opis projektu

GMINA KIJE
GMINA PARTNERSKA
Skip to content
Copy link