Doposażenie klasy w Szkole Filialnej we Włoszczowicach w ramach “Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu “Czyste Świętokrzyskie”

Koszt całkowity

1.998 656,36 zł

Dofinansowanie

1.832 336,36 zł

Środki własne

wkład własny niepieniężny w wysokości 166 320,00 zł

Termin realizacji

od 01.07.2020 do 30.06.2023

Zakres/krótki opis projektu

GMINA KIJE
GMINA PARTNERSKA
Skip to content
Copy link