Program priorytetowy “Czyste Powietrze”

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

164

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

155

Kwota wypłaconych dotacji

1556238,57

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

96

Zakres/krótki opis projektu

GMINA KIJE
GMINA PARTNERSKA
Skip to content
Copy link