E-URZĄD

9 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” z Gminą Kije na inwestycję pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica”. Całkowita wartość niniejszego projektu wynosi 5 619 918,98 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 4 776 931,13 zł. Więcej możesz przeczytać TUTAJ

Skip to content
Copy link