Stowarzyszenie Klub Seniora Gminy Kije

Prezes - Kazimierz Dyraga
V-ce prezes - Lucja  Dudała

Ul. Kasztelańska 3 (pok. 21), 28-404 Kije
E-mail : klubseniorakije@interia.pl
Nr.tel : 516 084 051
Biuro Klubu Seniora czynne w każdą środę
od godz. 9.00 do godz.11.00
Nr. konta : 79 8509 0002 2003 0018 0470 0001

Prezes - Kazimierz Dyraga
Lucja-Duda_a
V-ce prezes - Lucja  Dudała
Danuta-Noszczyk
Skarbnik  - Danuta  Noszczyk
Sekretarz  -  Tadeusz  Ciszowski
Członek Zarządu - Jerzy Fatyga

Stowarzyszenie Klub Seniora Gminy Kije , powstało w 2019 r założycielem jest Kazimierz Dyraga . Siedziba klubu znajduje się w pomieszczeniach Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania przy ul. Kasztelańskiej 3 w pok. nr. 21

Zarząd Klubu Seniora :

Prezes  –  Kazimierz  Dyraga

V-ce prezes  –  Łucja   Dudała

Skarbnik  – Danuta  Noszczyk

Sekretarz  –  Tadeusz  Ciszowski

Członek Zarządu  –  Jerzy  Fatyga

Komisja  rewizyjna :

Przewodnicząca – Elżbieta Marczak

Członek – Barbara Zapała

Członek – Ryszard  Widliński

Celem działalności Klubu Seniora jest przede wszystkim integracja lokalnej społeczności seniorów, poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, sportowych czy rekreacyjnych takich jak :

  1. Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego , towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie.
  2. Organizowanie działań które sprzyjać będą w zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej.
  3. Organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno-oświatowych dostosowanych do zainteresowań członków Klubu.
  4. Organizowanie spacerów, wycieczek turystyczno-krajoznawczych i innych form rekreacji i wypoczynku.
  5. Współpraca z innymi klubami, kołami i placówkami kulturalnymi oraz regionalnymi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi.

GALERIA

Podziękowania

INFORMACJE POZOSTAŁE

Skip to content
Copy link