ŚCIEŻKI ROWEROWE

Gmina Kije jest na trasie projektowanej ścieżki EuroVelo11. W fazie przygotowania jest koncepcja wariantu ścieżki, która przebiegać będzie przez teren gminy Kije i będzie jedną z najważniejszych europejskich tras rowerowych.

Ścieżka będzie przebiegać przez całe województwo począwszy od strony Krakowa przez m.in. Wiślicę, Pińczów, dalej w sąsiedztwie torów kolejki wąskotorowej przez Umianowice i dalej do Kielc, przez Końskie, aż do granicy województwa.

Najprawdopodobniej będzie to szlak zielony, tworzonej koncepcji. O zmianach i szczegółach w postępach prac, będziemy informować na bieżąco.

Skip to content
Copy link