Nazwa inwestycji

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kije

Umowa nr GIROŚ.272.1.2023 zawarta w dniu 06 marca 2023 roku

Wykonawca

Mariusz Kozera, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno– Budowlanych Hydrocomplex, ul. Jabłonowa 15, 28-100 Busko – Zdrój
NIP: 665-168-22-92

Termin realizacji

03.2024- 03.2026

Koszt

Wartość umowy:
11 497 000,00 zł brutto

Finansowanie:  6 747 000,00zł ze środków własnych gminy oraz 4 750 000,00 zł dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wstępna Promesa nr Edycja2/2021/157/PolskiLad

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na terenie trzech miejscowości Janów, Gartatowice, Samostrzałów wraz z przykanalikami sanitarnymi do ściany istniejących budynków oraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji. Prace budowlano-montażowe w systemie ”zaprojektuj i wybuduj”. Długość planowanej sieci kanalizacyjnej: grawitacyjnej – ok 10 km, tłocznej -ok 4,5 km, przyłączy kanalizacyjnych ok. 130 szt.. W tym

  • msc. Janów

Kanałów sanitarnych ø200mm i przykanalików ø160mm o łącznej długości – ok 2300m
Rurociągu tłocznego od pompowni – ok. 1000m
Sieciowa pompownia ścieków (tłocznie ścieków) – 1 kpl
Przydomowe pompownie ścieków – ok. 1 kpl

  • msc. Gartatowice

Kanałów sanitarnych ø200mm i przykanalików ø160mm o łącznej długości – ok 4600m
Rurociągu tłocznego od pompowni – ok. 1200m
Sieciowa pompownia ścieków (tłocznie ścieków) – 3 kpl
Przydomowe pompownie ścieków – ok. 3 kpl

  • msc. Samostrzałów

Kanałów sanitarnych ø200mm i przykanalików ø160mm o łącznej długości – ok 3200m
Rurociągu tłocznego od pompowni – ok. 2300m
Sieciowa pompownia ścieków (tłocznie ścieków) – 2 kpl
Przydomowe pompownie ścieków – 2 kpl

Harmonogram prac:

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę: 03.2024 – 03.2025
Prace budowlano – montażowe w miejscowości Janów: 04.2024 – 12.2024
Prace budowlano – montażowe w miejscowości Gartatowice: 10.2024 – 03.2025
Prace budowlano – montażowe w miejscowości Samostrzałów: 04.2025 – 12.2025
Zakończenie prac zgodnie z umową: 06.03.2026

Skip to content
Copy link