Aktywna Tablica (2018-2019)

Koszt całkowity

17 500zł (2018r.), 17 500zł (2019r.)

Dofinansowanie

80% 14 000 zł (2018), 14000 zł (2019r.)

Środki własne

20% 3 500zł (2018r.), 3 500zł (2019r.)

Termin realizacji

listopad 2018,  listopad 2019

Zakres/krótki opis projektu/ etapy projektu:

W ramach programu Aktywna Tablica szkoły podstawowe mogą zostać wyposażane w nowoczesny sprzęt elektroniczny niezbędny do nauki, a jednocześnie uatrakcyjniający dotychczasową formę zajęć. „Aktywna tablica”, to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Gmina Kije do tej pory dwukrotnie korzystała z dofinansowania w ramach projektu. Po raz pierwszy w roku 2018r., kiedy to z programu skorzystała szkoła w Kijach, a następnie w 2019r., gdy zakupiono sprzęt dla Szkoły Filialnej w Gartatowicach.

Dzięki rządowej dotacji i aplikacji o środki przez Gminę Kije, do szkół trafiły cztery interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu od 65-75”.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Skip to content
Copy link