Tereny inwestycyjne

Borczyn

Nr działki605
Powierzchnia0,23 ha
WłasnośćGmina Kije
Użytki gruntowe

Br IVb

R IVb

Lokalizacja  i kształt

 

Działka znajduje się w południowej części miejscowości Borczyn

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona od strony wschodniej  w granicach terenów upraw polowych z ochroną istniejących stanowisk archeologicznych, zaś od strony zachodniej w granicach terenów zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na glebach IV,V,VI klasy bonitacyjnej.

Nr działki

634

Powierzchnia

0,57 ha

Własność

Gmina Kije

Użytki gruntowe

R IVb

N

Lokalizacja  i kształt

Działka znajduje się w południowej części miejscowości   

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów upraw polowych.

 

Czechów

Nr działki

416/2

Powierzchnia

0,105 ha

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

R V

Lokalizacja i kształt

Działka znajduje się w południowo-zachodniej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na glebach IV,V,VI klasy bonitacyjnej,  w  narożniku północno-zachodnim teren łąk i pastwisk z ochroną istniejących stanowisk archeologicznych.

Wartość rynkowa nieruchomości

23 160 zł

Nr działki

658/2

Powierzchnia

0,88 ha

Własność

Gmina Kije

Użytki gruntowe

Ls VI

Ps VI

Lokalizacja i kształt

Działka znajduje się w południowej części miejscowości. 

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów upraw polowych z ochroną istniejących stanowisk archeologicznych oraz od strony północno- zachodniej w granicach terenów lasów prywatnych.  

Gartatowice

Nr działki

149/1

Powierzchnia

1,08 ha 

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

Ł IV

Ł V

W IV

Lokalizacja  i kształt

Działka znajduje się w północno-zachodniej części miejscowości.

 

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów łąk i pastwisk.

 

Nr działki

150

Powierzchnia

0,48 ha

Własność

Gmina Kije

Użytki gruntowe

Ls V

Ł V

Lokalizacja  i kształt

Działka znajduje się w południowej części miejscowości. 

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów łąk i pastwisk oraz terenów lasów prywatnych z ochroną istniejących stanowisk archeologicznych. 

Gołuchów

Nr działki

349/1

Powierzchnia

0,54 ha 

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

S IVa S IVb

Lokalizacja  i kształt

Działka znajduje się w centralnej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów usług oświaty.

Nr działki

553

Powierzchnia

2,91 ha

Własność

Gmina Kije

Użytki gruntowe

Br IVb

K

Lokalizacja  i kształt

Działka znajduje się w południowej części miejscowości. 

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów upraw polowych. 

 

Górki

Nr działki

67

Powierzchnia

0,80 ha 

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

Ls VI

R V

R VI

Lokalizacja  i kształt

Działka znajduje się w zachodniej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów rolnych i lasów.

Nr działki

126/10

Powierzchnia

0,2554 ha

Własność

Gmina Kije

Użytki gruntowe

R V

R IVb

Lokalizacja  i kształt

Działka znajduje się we wschodniej części miejscowości. 

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizacji zabudowy usługowej. 

Kije

Nr działki

476/2

Powierzchnia

0,49 ha 

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

N W

Lokalizacja  i kształt

Działka znajduje się w południowo-zachodniej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów rolnych.

Nr działki

473/2

Powierzchnia

0,35 ha

Własność

Gmina Kije

Użytki gruntowe

Ps V

Lokalizacja  i kształt

Działka znajduje się w południowo-zachodniej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów rolnych.

Nr działki

854/3

Powierzchnia

1,25 ha

Własność

Gmina Kije

Użytki gruntowe

R IIIb

RIVa

Lokalizacja  i kształt

Działka znajduje się w zachodniej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizacji zabudowy usługowej oraz zabudowy usługowo-produkcyjnoskładowej.

Kokot

Nr działki

226/5

Powierzchnia

1,2477 ha 

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

Ls VI, Ls IV, Ł V, Ps IV, Ps VI, W IV

Lokalizacja  i kształt

Działka znajduje się w południowej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w granicach terenów łąk i pastwisk.

Wartość rynkowa nieruchomości

41 040 zł

Rębów

Nr działki

268

Powierzchnia

0,15 ha

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

Ps IV

Lokalizacja i kształt

Działka znajduje się w centralnej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenówupraw polowych.

Nr działki

269

Powierzchnia

0,33 ha

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

Ps IV R IVa

Lokalizacja i kształt

 

Działka znajduje się w centralnej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów upraw polowych oraz usług sportu.

 

Samostrzałów

Nr działki

126/4

Powierzchnia

1,3453 ha

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

N

Lokalizacja i kształt

Działka znajduje się w centralnej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług turystycznych, rekreacji i wypoczynku zbiorowego.

Stawiany

Nr działki

816/2

Powierzchnia

0,89 ha

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

N

R VI

Lokalizacja i kształt

Działka znajduje się we wschodniej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów upraw polowych  z ochroną istniejących stanowisk archeologicznych oraz terenów usług turystycznych, rekreacji i wypoczynku zbiorowego z ochroną istniejących stanowisk archeologicznych

Umianowice

Nr działki

677

Powierzchnia

0,50 ha

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

Lz

Lokalizacja i kształt

Działka znajduje się we wschodniej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów upraw polowych  z ochroną istniejących stanowisk archeologicznych 

Nr działki

1348

Powierzchnia

4,50 ha

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

Lz

N

Ps VI

Lokalizacja i kształt

Działka znajduje się w centralnej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów usług różnych służących obsłudze mieszkańców, w tym handlowych, administracyjnych, zdrowia itp. z zakazem nowej zabudowy na terenach potencjalnego zagrożenia powodzią oraz w granicach terenów łąk i pastwisk z ochroną istniejących stanowisk archeologicznych. 

Wierzbica

Nr działki

491/2

Powierzchnia

0,53 ha

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

R VI

W V

Lokalizacja i kształt

Działka znajduje się w północnej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów zabudowy rekreacji indywidualnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wartość rynkowa nieruchomości

39 370 zł

Nr działki

592

Powierzchnia

0,49 ha

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

N

R IVb

R V

Lokalizacja i kształt

Działka znajduje się w północno-zachodniej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów upraw polowych.

Wola Żydowska

Nr działki

176/1

Powierzchnia

0,72 ha

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

R IVb, R V, R VI, W V

Lokalizacja i kształt

Działka znajduje się w północnej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów oczyszczalni ścieków. 

Nr działki

177/3

Powierzchnia

0,33 ha

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

R V

Lokalizacja i kształt

Działka znajduje się w północnej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów upraw polowych.

Nr działki

248

Powierzchnia

0,37 ha

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

Ps V Ps VI

Lokalizacja i kształt

Działka znajduje się w centralnej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów łąk i pastwisk

Nr działki

360

Powierzchnia

0,94 ha

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

Ł V

R V

R VI

Lokalizacja i kształt

Działka znajduje się w centralnej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów usług sportu oraz  terenów łąk i pastwisk.

Wymysłów

Nr działki

1/16

Powierzchnia

1,062 ha

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

R V R IVb

Lokalizacja i kształt

Działka znajduje się w zachodniej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów upraw polowych.

Nr działki

1/17

Powierzchnia

0,9142 ha

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

R IVb

Lokalizacja i kształt

Działka znajduje się w zachodniej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów upraw polowych.

Żydówek

Nr działki

129

Powierzchnia

1,36 ha

Własność 

Gmina Kije

Użytki gruntowe

Ł V, N, Ps IV, R IVb

Lokalizacja i kształt

Działka znajduje się w południowej części miejscowości.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona w granicach terenów łąk i pastwisk  z ochroną istniejących stanowisk archeologicznych.

Skip to content
Copy link