Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” (7.1)

Koszt całkowity

6.513.684,66 zł

Dofinansowanie

4.776.931,13 zł

Środki własne

1.736.753,53

Termin realizacji

31.12.2021

Zakres/krótki opis projektu/ etapy projektu:

Projekt jest realizowany przez trzy gminy partnerskie – Kije, Morawicę i Sobków, z których Gmina Kije pełni funkcję Lidera Projektu. Założenia projektu odnoszą się do wdrożenia elektronicznych udogodnień dla mieszkańców, w sprawach związanych z realizacją wielu usług, które na co dzień świadczy urząd gminy.

Dodatkowo w projekcie udział biorą miejscowe biblioteki publiczne tj. Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Morawicy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie, które również wdrożą e-usługi dla swoich czytelników.

Projekt został podzielony na dwie części.

Część pierwsza: Zakup i wymiana wodomierzy u odbiorców na terenie gmin partnerskich. Dzięki temu w gminach wymienione zostaną wszystkie wodomierze, na takie, które posiadają funkcję zdalnego odczytu, co oznacza, że inkasent nie będzie musiał już wchodzić do domów i firm, a odczytu dokona w sposób zdalny w pobliżu posesji. Pierwsza część zakłada ponadto dostarczenie urządzeń pozwalających na zdalny odczyt oraz serwerów umożliwiających gromadzenie danych dla każdej z gmin.

Część druga: Wdrożenie platformy obsługującej e-usługi, dzięki której mieszkańcy będą mogli załatwić szereg urzędowych spraw. W tym m.in. sprawdzić lub nawet uregulować ewentualną płatność za podatki, śmieci, czy zużytą wodę. Złożyć deklaracje podatkowe, czy wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew, a także o wyrys i wypis z MPZP, o zajęcie pasa drogowego, o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości itp.

Z kolei czytelnicy bibliotek, będą mogli złożyć wniosek o rejestrację czytelnika biblioteki i wydanie karty bibliotecznej, przejrzeć księgozbiór zarezerwować lub wypożyczyć zasoby biblioteczne

Druga część zakłada ponadto zakup niezbędnego sprzętu do gmin i bibliotek, który usprawni obsługę platformy, a także szkolenia dla pracowników, które pozwolą na wdrożenie e-usług w urzędzie.

Aktualności

https://kije.pl/art,864,rozwoj-elektronicznych-uslug-publicznych-na-terenie-gminy-kije-miasta-i-gminy-morawica-i-gminy-sobkow-wybranym-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-71-rozwoj-e-spoleczenstwa

9 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” z Gminą Kije na inwestycję pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica”. Całkowita wartość niniejszego projektu wynosi 5 619 918,98 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 4 776 931,13 zł.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 1.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 3.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 4.png
Skip to content
Copy link