Wsparcie edukacyjno – opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminie Kije”

Koszt całkowity

1.998 656,36 zł

Dofinansowanie

1.832 336,36 zł

Środki własne

wkład własny niepieniężny w wysokości 166 320,00 zł

Termin realizacji

od 01.07.2020 do 30.06.2023

Zakres/krótki opis projektu/ etapy projektu:

     Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z terenu gm. Kije w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami  edukacyjnymi i profilaktycznymi.

   W ramach projektu utworzona została świetlica środowiskowa w miejscowości Kije ( 30 miejsc) oraz filia świetlicy środowiskowej we Włoszczowicach ( 15 miejsc). Świetlice zostały utworzone przy szkołach podstawowych. Świetlice czynne są w dni powszednie 4h/ dziennie.

Realizowane  są zajęcia:

– teatralno – artystyczne

– komp. Społecznych i obywatelskich,

– kulinarne,

– języka angielskiego,

– matematyczne,

–  programowanie

Zakupione zostaną pomoce do zajęć oraz materiały zużywalne m.in. programy edukacyjne, rekwizyty do zajęć teatralnych, książki, słowniki, kredki, itp. Dla UP zostaną zorganizowane kolonie 3 X – wyjazdy do Zakopanego i Jastrzębiej Góry. Powstał Punkt Wsparcia Rodziny gdzie wsparcia udziela psycholog  oraz pedagog.

Skip to content
Copy link