Koła Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich
w Czechowie

Anna Chwalińska, Jolanta Kupis, Lucyna Mołdawa

Osoby umocowane do reprezentacji

Adres / siedziba

Czechów 25

NIP

6621821676

REGON

382058970

Numer w rejestrze ARMiR

2608020001

Koło Gospodyń Wiejskich
w Gartatowicach

Wioletta Kostecka, Dorota Stępień, Grażyna Chrobot

Osoby umocowane do reprezentacji

Adres / siedziba

Gartatowice 9

NIP

6621821788

REGON

382106811

Numer w rejestrze ARMiR

2608020003

Koło Gospodyń Wiejskich
w Gołuchowie

Danuta Pałyga, Joanna Popis, Małgorzata Pałyga

Osoby umocowane do reprezentacji

Adres / siedziba

Gołuchów 40

NIP

6621821765

REGON

382094143

Numer w rejestrze ARMiR

2608020004

Koło Gospodyń Wiejskich "Kasztelanie" w Kijach

Agata Piłat, Wioletta Sobczyk, Lucja Dudała

Osoby umocowane do reprezentacji

Adres / siedziba

ul. Jędrzejowska 4,
28-404 Kije

NIP

6621822486

REGON

384685807

Numer w rejestrze ARMiR

2608020006

Koło Gospodyń Wiejskich
w Rębowie

Barbara Jagodzińska, Małgorzata Nogajczyk, Halina Jagodzińska

Osoby umocowane do reprezentacji

Adres / siedziba

Rębów 73

NIP

6621821699

REGON

382039635

Numer w rejestrze ARMiR

2608020002

Koło Gospodyń Wiejskich "Umianowice" w Umianowicach

Agata Smutek, Dorota Moskwa, Krystyna Stachurek

Osoby umocowane do reprezentacji

Adres / siedziba

Umianowice 153

NIP

6621822440

REGON

384646888

Numer w rejestrze ARMiR

2608020005

WWW

https://www.facebook.com/kgw.umianowice

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowice

Beata Chmiel, Agnieszka Tomaszek, Wioletta Kasprzycka, Zdzisława Chudobska, Krystyna Wójcik, Krystyna Musiał

Osoby umocowane do reprezentacji

Adres / siedziba

ul. Wesoła 19 28-404 Włoszczowice

E-mail

skwwloszczowice@wp.pl

NIP

6621771487

REGON

260068700

Numer w rejestrze ARMiR

2608020007

Koło Gospodyń Wiejskich Wola Żydowska i Żydówek

Gręda Małgorzata, Karolina Klimek, Barbara Wojciechowska

Osoby umocowane do reprezentacji

Adres / siedziba

Wola Żydowska 53 28-404 Kije

E-mail

kgwwolazydowska@wp.pl

WWW

https://www.facebook.com/ wolazydowskazydowek

NIP

6621825303

REGON

522588414

Numer w rejestrze ARMiR

2608020009

Skip to content
Copy link