Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowice

Beata Chmiel - przewodnicząca

Ul. Wesoła 19, 28-404 Włoszczowice
Tel. 664 966 244
e-mail: skwwloszczowice@wp.pl

Trochę historii:

Jeszcze przed I wojna światową kobiety we Włoszczowicach były zrzeszone.
Funkcję pierwsze przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich we wsi sprawowała Stefania Skrobisz z męża Klank. Pieczę nad kołem pełnił kierownik szkoły (w jego domu) Bolesław Skrobisz. Ten w 1940 roku został zamordowany przez Niemców w Oświęcimiu. Drugą przewodniczącą koła była śp. Janina Zacharz z domu Skrobisz, trzecią – żyjąca jeszcze Helena Piwowarska z domu Pawlusek, a czwartą ( lata osiemdziesiąte) Janina Słonina. Większość członkiń już nie żyje. Z najstarszych żyjących należy wymienić: Józefę Kotarzewską, Janina Zaręba. Z wypowiedzi żyjących wiemy, że Koło we Włoszczowicach było aktywne najpierw w gminie Piotrkowie, a później w Kijach, a działalność jego wynikała z potrzeb danego okresu czasu.
W latach wcześniejszych prowadzone były kursy: kroju, szycia, gotowania, robót na drutach u przew. KGW była pralka „FRANIA” którą członkinie miały na stanie koła i mogły ją wypożyczać. Kursy odbywały się w prywatnych domach np. u Włodarczykowej, u Piwowarskiej i innych. W latach sześćdziesiątych z inicjatywy KGW-u wystawiano sztuki teatralne we wsi i w innych miejscowościach – kwitło życie kulturalne. W latach siedemdziesiątych modne były poletka doświadczalne – organizowano kursy i konkursy, bowiem nacisk położony był na rozwój rolnictwa. Lata osiemdziesiąte w pamięci członkiń zostawiły konkursy na najpiękniejsze ogródki przydomowe. Prócz tego KGW-u zajęło się propagowaniem nowych odmian w hodowli. Dzięki temu nasze gospodynie we wsi miały możliwości nabycia we wskazanym terminie kurcząt, kaczek, gąsiąt. Na każdym podwórku roiło się od drobiu. Kilka lat minęło i koło przestało działać wraz z rozwiązaniem Kółka Rolniczego we Włoszczowicach, który sprawował pieczę nad KGW-u we wsi.

Dopiero, dzięki staraniom ówczesnej dyrektor szkoły Anny Janas 26 listopada 2003 roku zorganizowano spotkanie kobiet w celu reaktywowania KGW z przedstawicielem Ośrodka Modernizacji Rolnictwa panią Reginą Kobierską podczas którego z 20-tu osób chętnych do działania wyłoniono Zarząd Koła, a następnie został zatwierdzony plan działania.

W szybkim czasie, bo już w 2005 roku działaczki, celem pozyskiwania środków zewnętrznych Koło Gospodyń przekształciło się w Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowice i dokonało wpisu do KRS.
Dziś w gronie członkiń są starsze i młodsze osoby. Panuje w zespole zrozumienie i zgoda, bo wszystkim przyświecają proste cele:
1) pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu
2) czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym wsi, gminy i parafii
3) rozwijanie własnego hobby, które niesie radość, uczy współżycia w zespole, a także niesie postęp na miarę XXI wieku

Skip to content
Copy link