Dyrektor Mariusz Kudasiewicz

Kierownik P.O Ewa Kobos

ul. Szkolna 21, 28-404 Kije
Tel. 41 356-80-12 wew.16
zpokije@wp.pl

Przedszkole czynne od godz. 7.00 do godz. 16.00

Skip to content
Copy link