URZĄD GMINY

adres: ul. Szkolna 19
28-404 Kije
tel: +48 41 356 80 09
+ 48 502 596 709
fax: +48 41 356 80 09 w.11
e-mail: urzad@kije.pl
ePUAP: /KIJE/skrytka

Urząd Gminy
NIP: 662-12-16-917
Regon: 00055345776

Gmina Kije
NIP: 662-17-36-367
Regon: 291010085

Numery kont:
Odpady komunalne:
42 8509 0002 2003 0015 2392 0005
Woda i ścieki:
36 8509 0002 2003 0015 2389 0043
Podatki:
15 8509 0002 2003 0015 2392 0006
Opłata skarbowa i inne opłaty:
06 8509 0002 2003 0015 2389 0001

Tomasz Socha

Wójt

Numer pokoju

19

Numer telefonu

41 356 80 09
+ 48 721 858 700

E-mail

t.socha@kije.pl

Anna Janas

Sekretarz

Numer pokoju

20

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 20
+ 48 509 689 775

E-mail

sekretarz@kije.pl

Referat Ogranizacyjny i Spraw Społecznych

Karina Lechowska

Inspektor Ochrony Danych

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych/

Numer pokoju

23

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 23

E-mail

k.lechowska@kije.pl

Monika Karbowniczek

Inspektor ds. kadrowo-administracyjnych

Numer pokoju

15

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 15

E-mail

m.karbowniczek@kije.pl

Natalia Skrobisz

Inspektor ds. strategii, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych

Numer pokoju

23

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 23

E-mail

n.skrobisz@kije.pl

Grażyna Kasperek

Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy

Numer pokoju

15

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 15
+48 501 655 190

E-mail

g.kasperek@kije.pl

Anna Zielińska

Sekretarka

Numer pokoju

18

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 18

E-mail

a.zielinska@kije.pl

Referat Gospodarki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dominika Betka

Inspektor ds. ochrony środowiska

Numer pokoju

12

Numer telefonu

41 356 80 09 w.12

E-mail

d.betka@kije.pl

Monika Zając

Inspektor ds. rolnictwa i utrzymania infrastruktury technicznej

Numer pokoju

13

Numer telefonu

41 356 80 09 w.13

E-mail

m.zajac@kije.pl

Barbara Fiuk

Inspektor ds. planowania zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa

Numer pokoju

14

Numer telefonu

41 356 80 09 w.14

E-mail

b.fiuk@kije.pl

Sylwester Betka

Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami

Numer pokoju

14

Numer telefonu

41 356 80 09 w.14

E-mail

s.betka@kije.pl

Paweł Fiuk

Inspektor ds. obronnych, bezpieczeństwa publicznego i utrzymania porządku w gminie

Numer pokoju

16

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 16
+ 48 501 655 191

E-mail

pawel.fiuk@kije.pl

Referat Finansowy

Anna Wołczyk

Skarbnik/kierownik Referatu Finansowego

Numer pokoju

22

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 22
+ 48 509 689 776

E-mail

a.wolczyk@kije.pl

Agnieszka Rusak

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Numer pokoju

28

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 28

E-mail

a.rusak@kije.pl

Ewelina Siodłak

Inspektor ds. księgowości
i obsługi kasy

Numer pokoju

27

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 27

E-mail

e.siodlak@kije.pl

Patrycja Klonowska

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Numer pokoju

25

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 25

E-mail

p.klonowska@kije.pl

Agnieszka Widlińska-Nyk

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Numer pokoju

25

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 25

E-mail a.widlinska-nyk@kije.pl

Judyta Krzepkowska

Inspektor ds. księgowości związanych ze sprzedażą wody, odprowadzaniem ścieków i gospodarką odpadami komunalnymi

Numer pokoju

26

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 26

E-mail

j.krzepkowska@kije.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Aleksandra Korczyńska

Kierownik USC

Numer pokoju

5

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 10

E-mail

a.korczynska@kije.pl

Iwona Hutryk

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Numer pokoju

5

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 10

E-mail

i.nowak@kije.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aneta Woźniczko

Kierownik GOPS

Numer pokoju

34

Numer telefonu

41 356 82 72
41 356 80 09 w. 34

E-mail

gops@kije.pl

Teresa Rok

Główny Księgowy GOPS

Numer pokoju

33

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 33

E-mail

t.rok@kije.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Anna Mikrut

Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Numer pokoju

33

Numer telefonu

41 3568009 wew. 33

E-mail

a.mikrut@kije.pl

Dział Pomocy Społecznej

Agnieszka Szynal

Pracownik socjalny

Numer pokoju

32

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 32
+48 500 185 933

E-mail

a.szynal@kije.pl

Anna Rachwał

Pracownik socjalny

Numer pokoju

32

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 32
+48 500 185 933

E-mail

a.rachwal@kije.pl

Klaudia Domagała

Pracownik socjalny

Numer pokoju

30

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 30
+48 500 185 933

E-mail

k.domagala@kije.pl

Krzysztof Krzętowski

Asystent rodziny

Numer pokoju

30

Numer telefonu

41 356 80 09 w. 35
+48 500 185 933

E-mail

k.krzetowski@kije.pl

Skip to content
Copy link