Nieodpłatna pomoc prawna

Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie – wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. Dlatego z inicjatywy włodarza gminy w urzędzie stworzono możliwość skorzystania przez naszych Mieszkańców z nieodpłatnych porad prawnych.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników.

Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych funkcjonuje w Urzędzie Gminy w Kijach ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

w każdy wtorek

porad udziela radca prawny Grzegorz Dudała, pracownik Kancelarii
Dudała & Partnerzy Kancelaria Radcowska

Aby skorzystać z pomocy należy zarejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu 

(41) 356 80 09

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy. Interesanci przyjmowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Prosimy o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa (obowiązuje maseczka ochronna oraz dezynfekcja rąk)

Skip to content
Copy link