Fundusz Sołecki

Fundusz Sołecki 2021

Kwiecień 2021Styczeń-grudzień 2021

– rozpoczęły się prace przy pierwszym etapie realizacji funduszu sołeckiego tj. dostarczono kostkę brukową, która zostanie ułożona przed świetlicą wiejską w Kliszowie, podpisano umowę na wymianę poszycia dachowego świetlicy w Borczynie, rozpoczął się remont dachu świetlicy w Umianowicach. Więcei informacji tutaj: Ruszyła realizacja funduszu sołeckiego – Portal Informacyjny Gminy Kije

– realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego

Październik 2020

– zadania zostały podzielone na poszczególne rodzaje, celem prawidłowego ujęcia w projekcie budżetu na 2021 rok

Przykłady wnioskowanych przedsięwzięć:

 • Wykonanie ogrodzeń wokół placów zabaw lub świetlic wiejskich
  (m.in. Górki, Janów Lipnik Rębów, Stawiany, Wierzbica, Wymysłów);
 • Zakup lub remont przystanków autobusowych
  (Gartatowice, Hajdaszek, Kije, Włoszczowice);
 • Wykonanie instalacji ogrzewania
  (Gartatowice, Gołuchów, Górki, Stawiany);
 • Remont schodów / brukowanie terenu
  (m.in. Hajdaszek, Kliszów, Lipnik , Rębów, Stawiany, Wierzbica, Wola Żydowska);
 • Remonty na zewnątrz lub wewnątrz budynków wiejskich
  (Czechów, Gołuchów, Rębów, Samostrzałów, Stawiany, Włoszczowice , Żydówek, Borczyn, Gartatowice, Kije, Kokot, Rębów, Umianowice, Wola Żydowska);
 • Konserwacja budynków, placów zabaw, altanek
  (Borczyn, Górki, Hajdaszek, Kliszów, Lipnik, Wierzbica, Wola żydowska, Kije, Rębów, Włoszczowice, Wymysłów, Żydówek);
 • Wyposażenie świetlic lub/i placów zabaw
  (Czechów, Gartatowice, Kije, Lipnik, Umianowice, Wierzbica, Włoszczowice, Wymysłów, Żydówek)
 • Postawienie Wiaty, ławek przy boisku sportowym
  (Stawiany)

Październik 2020

– poddanie wniosków ocenie formalnej i merytorycznej

Do końca września 2020

– do sekretariatu Urzędu Gminy w Kijach wpłynęły wnioski ze wszystkich Sołectw o przyznanie środków na realizację przedsięwzięcia lub przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego.

Sierpień-wrzesień 2020

– przeprowadzenie spotkań (zebrań sołeckich) z mieszkańcami, podczas których zdecydowali na jaki cel należy przeznaczyć przyznane pieniądze.

Lipiec 2020

– oszacowanie na podstawie wzoru kwoty, dla każdego sołectwa ( art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim – Dz.U. 2014 poz. 301).

Wysokość środków funduszu sołeckiego przypadający na dane sołectwo w roku 2021.

Marzec 2020  

– Rada Gminy Kije na wniosek wójta Gminy podjęła uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego, który będzie realizowany w 2021r.

Skip to content
Copy link