Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije

Prezes – Sylwester Betka

Wiceprezes – Paulina Hynek-Krzakowska

Członkowie Zarządu – Anna Zielińska, Wioletta Sobczyk, Justyna Rakuś

Ul. Szkolna 21, 28-404 Kije
Tel. 41 356 80 09 w. 10, 725 217 008
e-mail: srgk@kije.pl
NIP: 662 179 68 43
REGON: 292825903
KRS: 0000027994
Nr rachunku bankowego:
71 8509 0002 2003 0015 2259 0001

Kilka słów o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku i od początku swoje zadania statutowe koncentruje na realizację i współorganizację różnych projektów i przedsięwzięć. Stowarzyszenie rokrocznie podejmuje działania wspierające samorząd Gminy Kije w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa i tradycji regionalnych oraz promocji sportu i zdrowego stylu życia. Z powodzeniem pozyskuje także środki zewnętrzne na realizację inwestycji wspierając tym samym samorząd w jego działaniu, ale przede wszystkim działa z myślą o wszystkich mieszkańcach Gminy Naturalnie Przyjaznej – tych małych i tych w jesieni życia.

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, imprez sportowych i kulturalnych, wspieranie seniorów z gminy Kije, a nawet projekty inwestycyjne – to tylko część spośród przykładów aktywnej działalności stowarzyszenia.

Przekaż 1,5 % swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije. To nic nie kosztuje. Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalność organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym stowarzyszeniom.

Wystarczy, że w zeznani podatkowym za rok 2023 wskażemy nazwę organizacji i jej numer KRS.

Zobacz więcej na:

www.facebook.com/SRGKije

Skip to content
Copy link