Fundacja Złote Serce

Umianowice 141, 28-404 Umianowice

Tel. 41 350 10 66

umianowice@fundacjazloteserce.pl

sekretariat@fundacjazloteserce.pl

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote serce” to placówka z rozległym zapleczem terapeutycznym i rewalidacyjnym, które w sposób wielowymiarowy stymuluje rozwój psychofizyczny dzieci niepełnosprawnych, świadcząc na ich rzecz kompleksową pracę rewalidacyjną, edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą.

W budynku po byłej szkole podstawowej  w Umianowicach do dyspozycji podopiecznych Fundacji znajdują się 3 pracownie rewalidacyjne zaadaptowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, zawierające najnowszą technologię komunikacyjną: do zajęć z psychologiem, logopedą oraz sprzęt do korekty wad postawy do pracy z fizjoterapeutą, 7 wyposażonych multimedialnie klasopracowni, w tym jedna z aneksem kuchennym dla klasy przysposabiającej do pracy, przestronną szkolną świetlicę, własne zaplecze kuchenne, szkolną stołówkę, bibliotekę oraz 12 miejsc w internacie, umożliwiających całodobowy pobyt wychowanków w placówce od poniedziałku do piątku. W 2016 roku szkolna paleta wzbogaciła się o gabinet pedagoga, pralnię oraz drugą salę z zabudową gastronomiczną przeznaczoną dla kolejnej klasy przysposabiającej do pracy.

 

Zobacz więcej na:

https://fundacjazloteserce.pl/

Skip to content
Copy link