Ślub w plenerze

Urząd Stanu Cywilnego w Kijach nie ogranicza się wyłącznie do udzielania ślubów w sali ślubów. Wychodzimy naprzeciw oczekiwań przyszłych małżonków i ich rodzin.

Ślub na polanie, w pięknym ogrodzie, a nawet na dachu budynku, to marzenie niejednej pary młodej. Przyszli małżonkowie chcą w ten sposób zaznaczyć i pokazać innym część swojego życia lub miejsce, w którym przeżyli najszczęśliwsze chwile, a my zwykle nie mamy nic przeciwko…

Prawo zezwala na to, żeby zawarcie związku małżeńskiego mogło odbyć się poza urzędem stanu cywilnego. Organizując ślub w plenerze należy pamiętać tylko, że trzeba zgłosić się do USC terytorialnie odpowiadającemu miejscu uroczystości.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zawrzeć związek małżeński w plenerze?

Pierwszym krokiem jest kontakt telefoniczny z wybranym USC, w celu ustalenia wizyty przyszłych małżonków oraz sprawdzenia, czy w systemie znajdują się odpowiednie dokumenty. To najlepszy moment, aby poinformować urzędnika, że planowany jest ślub w plenerze.

Następnie para narzeczeńska spotyka się z kierownikiem USC w celu złożenia wniosku, ustalenia szczegółów ślubu, miejsca oraz uiszcza opłatę.

 

Jeżeli planowany jest ślub w plenerze należy pamiętać, aby wybrane miejsce poza urzędem spełniało dwa podstawowe warunki:

– gwarantowało zachowanie uroczystej formy

– zapewniało bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ceremonii

UWAGA! Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu we wskazanym miejscu, jeśli uzna, że nie spełnia ono tych wymagań.

 

Oczywiście urzędnik także musi udać się na miejsce uroczystości, aby na własne oczy przekonać się, odnośnie przestrzeni, w której ma udzielić ślubu. Trzeba pamiętać, aby ostatecznie podczas uroczystości zapewnić wskazane przez kierownika USC wymagania tj. m.in. krzesło i stół dla urzędnika oraz godło Polski, a także miejsce dla Pary Młodej i Świadków, odpowiednie zabezpieczenie w przypadku złych warunków atmosferycznych.

 

Koszty ślubu w plenerze

Każda para młoda, która w Polsce chce wziąć ślub cywilny, musi być przygotowana na stałe opłaty urzędowe, bez których nie odbędzie się żadna uroczystość. Podstawowe koszty dotyczą obowiązkowej opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł).

Jeżeli natomiast przyszli małżonkowie zdecydują się na ślub w plenerze muszą liczyć się z dodatkowym kosztem tj. opłatą za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC, która wynosi 1000 zł.

Jeżeli dodatkowo (z ważnych przyczyn) złożyliście wniosek o przyspieszenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego zapłacicie dodatkowo 39 złotych.

 

Terminy

Bez względu na to, czy ślub cywilny będzie udzielany w plenerze, czy w tradycyjnej formie – w sali ślubów – obowiązują dokładnie te same terminy.

Przede wszystkim do USC należy zgłosić się nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 1 miesiąc przed planowaną datą zawarcia małżeństwa.

Co do reguły, małżeństwo nie może być zawarte przed upływem 1 miesiąca od dnia złożenia kierownikowi USC pisemnego zapewnienia. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym ważne względy, kierownik może zezwolić na wcześniejsze zawarcie małżeństwa. W tym celu należy jednak złożyć odpowiedni wniosek ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.

Skip to content
Copy link