Ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami

W tym miejscu znajdziesz informacje, porady i wskazówki z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami obowiązujące na terenie Gminy Kije

Gospodarowanie odpadami

Zasady segregacji śmieci, harmonogram wywozu odpadów, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Czytaj więcej

Nieczystości ciekłe

Lista podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kije

Czytaj więcej

Efektywność energetyczna budynków

Przepisy i procedury w zakresie charakterystyki energetycznej budynków oraz podstawowa wiedza techniczna w tym obszarze

Czytaj więcej

Usuwanie azbestu


Jak usunąć azbest z posesji? Podpowiadamy.

Czytaj więcej

Wycinka drzew


Zasady obowiązujące przy wycince drzew na terenie posesji

Czytaj więcej
Skip to content
Copy link