Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC Aleksandra Korczyńska

Ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
Tel. 41 356 80 09 w. 10
e-mail: a.korczynska@kije.pl

Skip to content
Copy link