SZLAKI TURYSTYCZNE

WEJDŹ NA ŚCIEŻKĘ „POWRÓT DO TRADYCJI-OSTOJA STAWIANY”

W Stawianach, u podnóża Góry Sobótczanej, obok niewielkiego zbiornika wodnego znajduje się infrastruktura turystyczna: parking, wiata i stojak na rowery. Wystarczy zapuścić się w głąb terenu, by na stokach góry wypatrzyć owce, w tym słynne „czarnogłówki”.

Na terenie Ostoi realizowany był projekt unijny Life+, którego głównym celem była ochrona cennej przyrody Ponidzia i powrót do tradycji wypasu zwierząt, która to nie była praktykowana na tym terenie od przynajmniej 30 lat. Przywrócenie wypasów pozwoliło na utrzymanie siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie, a turystom umożliwia podglądanie fascynujących tradycji sprzed lat. Stado jest dozorowane przez całą dobę przez miejscowego rolnika i dodatkowo ogrodzone elektrycznym pastuchem. Przygotowano również paśniki, poidła i polową owczarnię, w której owce mogą schronić się przed upałem. Wypas owiec trwa tutaj tak długo na ile pozwala na to pogoda średnio od kwietnia do listopada. I choć projekt już dawno zakończył się, to owce w Ostoi Stawiany nie występują już gościnnie.

O projekcie Life+, w ramach którego powstała infrastruktura, a na wzgórzach pojawiły się owce, jak również o samej Ostoi Stawiany jako obszarze Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000 można przeczytać na umieszczonych na miejscu  tablicach informacyjnych oraz tutaj (podlinkujmy tutaj linkiem: http://life.pk.kielce.pl/) i tutaj (http://www.przyrodaswietokrzyska.pl/index.php/natura-2000/soo/ostoja-stawiany.html)

Wystarczy udać się na krótką pieszą wędrówkę, a spalone kalorie z pewnością zrekompensują wyjątkowe widoki. Pejzaż z Górą Sobótczaną i Dominikową oraz pasącymi się owcami można podziwiać m.in. z nowej platformy widokowej zbudowanej na wzgórzu po drugiej stronie doliny. Po sezonie wypasowym zostają już co prawda tylko widoki, ale uwierzcie i one, nawet w zimowej odsłonie potrafią zadowolić oko.

ŚCIEŻKI PRZY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ – 3,1 km

(W BUDOWIE)
Przy Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, które jest obecnie w trakcie budowy, planuje się utworzenie trzech ścieżek o łącznej długości 3,1 km. Będą to przyrodnicze ścieżki dydaktyczne z wizją ukierunkowania ruchu turystycznego na wyjątkową faunę i florę okolicy.

ŚCIEŻKA NR 1 o długości 850 m rozpoczynająca się od ośrodka edukacyjnego w kierunku północnym istniejącą drogą utwardzoną oraz w kierunku zachodnim przez trzcinowisko, wzdłuż wału ziemnego – na tym odcinku planuje się wykonać nawierzchnię w formie żwirowej drogi utwardzonej. Na końcu ścieżki powstanie czatownia do obserwacji ptaków. W ramach ścieżki będą wykonane drewniane tablice kierunkowe informujące o przebiegu trasy oraz drewniane tablice edukacyjno-informacyjne.

– ŚCIEŻKA NR 2 o długości 670 m rozpoczynająca się od ośrodka edukacyjnego w kierunku zachodnim wzdłuż torowiska kolejki wąskotorowej droga żwirową utwardzoną, potem drogą żwirową utwardzoną w kierunku południowym do starorzecza. Przez starorzecze planuje się wykonanie przeprawy tratwą w celu jego obserwacji. Dalej w kierunku północnym powrót do nasypu kolejki drogą utwardzoną oraz pomostem drewnianym przez ciek. Następnie w kierunku wschodnim pomostem drewnianym i drogą utwardzoną do ośrodka. W ramach ścieżki będzie wykonane 6 drewnianych tablic kierunkowych informujących o przebiegu trasy oraz drewniane tablice edukacyjno-informacyjne.

– ŚCIEŻKA NR 3 o długości 1600 m rozpoczynająca się od OEE w kierunku południowym wzdłuż toru kolejki wąskotorowej i dalej w kierunku południowym i południowo-zachodnim drogą gminną. Na całej długości planuje się wykonać nawierzchnię w formie żwirowej drogi utwardzonej, częściowo z odwodnieniem a na końcu – budowę wieży widokowej. W ramach ścieżki będą wykonane drewniane tablice kierunkowo-informacyjne o przebiegu trasy i drewniane tablice edukacyjno-informacyjne.

Skip to content
Copy link