“Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije” (8.3)

Koszt całkowity

6 865 221,00zł

Dofinansowanie

5 835 437,85 zł

Środki własne

1029783,15 zł

Termin realizacji

31.grudnia 2020 r. – ZAKOŃCZONY

Zakres/krótki opis projektu/ etapy projektu:

1. Budowa sieci szerokopasmowej w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Dostawa wyposażenia Beneficjentów Ostatecznych (BO) – 200 szt. komputerów PC wraz z oprogramowaniem i terminali radiowych systemu WiMax/Wi-Fi oraz szkolenie BO.

3. Uruchomienie połączenia klasy operatorskiej z siecią Internet o przepływności symetrycznej 40 Mbps.

4. Zarządzanie siecią w okresie od rozpoczęcia świadczenia usługi dostępowej dla pierwszego beneficjenta do zakończenia okresu realizacji projektu tj. do 31.grudnia 2020 roku.

W projekcie 8.3 POIG realizowanym przez gminę Kije uczestniczyć będzie 200 beneficjentów ostatecznych. W sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu wyposażonych zostanie również 37 jednostek publicznych zlokalizowanych na terenie całej Gminy Kije, w których także będzie możliwe skorzystanie z dostępu do Internetu.

Aktualności

“Dostawa komputerów w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije”

Budowa wieży antenowej na terenie gminy Kije w ramach realizacji projektu pn.: “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije” realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-26-055/12″.

Dostawa komputerów w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije

Informacja dla wykonawców dla nieograniczonego przetargu pn.: “Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije”

Informacja dla wykonawców dla nieograniczonego przetargu pn.: “Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije”

Informacja dla wykonawców dla nieograniczonego przetargu pn.: “Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije”

Informacja dla wykonawców dla nieograniczonego przetargu pn.: “Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije”

Informacja dla wykonawców przetargu nieograniczonego “Budowa wieży antenowej na terenie gminy Kije”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na “Budowę sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije”

Infromacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu “Budowa wieży antenowej na terenie gminy Kije”

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu”Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.:”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije”realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-26-055/12

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: “Budowę wieży antenowej na terenie gminy Kije w ramach realizacji projektu pn.: “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije”

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji publicznych w ramach projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o nieograniczonym przetargu pn.: “Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o nieograniczonym przetargu”Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.:”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije”

http://kije.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_08/BIPOLD002578/2578.pdf

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 1.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 3.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 4.png
Skip to content
Copy link