Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim

Zakres/krótki opis projektu/ etapy projektu:

W sierpniu 2021 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, podjął uchwałę o realizacji projektu pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim”. Celem projektu jest posadzenie drzew oraz krzewów miododajnych przy współudziale gmin i samorządowych jednostek organizacyjnych, które zgłoszą przystąpienie do projektu.

Gmina Kije przystąpiła do niniejszego projektu, składając wniosek z propozycjami lokalizacji nasadzeń. Są to:

  • tereny obok budynku Urzędu Gminy w Kijach
  • tereny kulturalno-rekreacyjne SIK Kasztelania (przy zamku w Kijach)
  • teren Filialnej Szkoły Podstawowej w Gartatowicach
  • teren obok sadzawki we Włoszczowicach

W ramach powyższych lokalizacji zostanie nasadzonych łącznie 41 krzewów miododajnych, a dokładnie budlei dawida zwanych motylimi krzewami. Jednocześnie w w/w miejscach pojawią się także drzewa, a dokładniej klony tatarskie ( 30 szt.) oraz rajskie jabłonie (3 szt.)

Skip to content
Copy link