zdalna Szkoła – Zakup komputerów do nauki zdalnej

Koszt całkowity

59 764,00 zł

Dofinansowanie

59 764,00 zł

Środki własne

Termin realizacji

9.04.2020 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „zdalna Szkoła ” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zakres/krótki opis projektu/ etapy projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup komputerów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach. W ramach przedsięwzięcia zakupionych zostało 17 komputerów przenośnych typu laptop wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. Do każdego komputera dołączony został komplet akcesoriów, w tym m.in. modem do odbioru mobilnego internetu wraz z kartą sim , czy słuchawki z mikrofonem. Komputery gmina przekazała dyrektorowi ZPO w Kijach, który rozdysponował ( po wcześniejszych konsultacjach) urządzenia wedle zapotrzebowania do trzech placówek – Szkoły Podstawowej w Kijach, Filialnej Szkoły Podstawowej w Gartatowicach oraz Filialnej Szkoły Podstawowej we Włoszczowicach.

Aktualności

https://www.kije.pl/index.php?c=article&id=1147

Skip to content
Copy link