WŁADZE GMINY

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
mgr Ewelina Lasak

WÓJT GMINY KIJE
mgr inż. Tomasz Socha

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Wołczyk

SEKRETARZ GMINY KIJE
mgr Anna Janas

Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy Referatów oraz Kierownik USC przyjmują interesantów codziennie
w godzinach pracy Urzędu,

tj. w poniedziałek od godz. 10:00 do 18:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30-00-15:30

Skip to content
Copy link