WŁADZE GMINY

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
mgr Ewelina Lasak

WÓJT GMINY KIJE
mgr inż. Tomasz Socha

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY KIJE
mgr inż. Anita Białek

Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy Referatów oraz Kierownik USC przyjmują interesantów codziennie
w godzinach pracy Urzędu,

tj. w poniedziałek od godz. 10:00 do 18:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30-00-15:30

Skip to content
Copy link