WIADOMOŚCI OGÓLNE O GMINIE I JEJ HERB

Wiadomości ogólne

Lokalizacja: Gmina Kije jest gminą wiejską, położoną w dorzeczu Nidy, w południowej części województwa świętokrzyskiego, w krainie geograficznej zwanej Ponidziem i stanowi jedną z pięciu gmin powiatu pińczowskiego.
Lokalizacja gminy jest bardzo dogodna. Przez jej obszar przebiega droga krajowa nr 78 łącząca wschodnią i zachodnią Polskę, a także droga rangi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica-Pińczów, która przecina wzdłuż całą gminę.
O korzystnym położeniu stanowią również biegnące przez gminę trasy kolejowe – szerokotorowa linia LHS wraz ze stacją przeładunkową gazu płynnego, wąskotorowa – turystyczna trasa kolejki Ciuchcia Ekspress Ponidzie oraz normalnotorowa na której kursują pociągi osobowe relacji Kielce – Włoszczowice – Busko Zdrój.

Powierzchnia: ok. 100km2, tj. ok. 16,2% powierzchni powiatu pińczowskiego. Rozciąga się ze wschodu na zachód na ok. 12 km oraz z północy na południe na ok. 12,5km.

Ludność: 4380 (stan na 31.12.2020)

Miejscowości: 20 (Kije- siedziba gminy oraz Borczyn, Czechów, Gartatowice, Gołuchów, Górki, Hajdaszek, Janów, Kliszów, Kokot, Lipnik, Rębów, Samostrzałów, Stawiany, Umianowice, Wierzbica, Włoszczowice, Wola Żydowska, Wymysłów i Żydówek.

Odległość i czas dojazdu:
20 km (15 min) – do trasy ekspresowej S7
30 km – do Kielc (miasto wojewódzkie)
30 km – do Uzdrowiska Busko-Zdrój
110 km – lotnisko Kraków-Balice
140 km – lotnisko Katowice-Pyrzowice

Herb gminy Kije

Opis flagi językiem heraldycznym brzmi: W polu zielonym trzy kopie ze złotymi grotami w rozstrój, środkowa w słup na opak, grotem w dół, boczne kopie na ukos grotami do góry, pomiędzy złotymi inicjałami z boków: G oraz K.

Zieleń symbolizuje bogactwo, dostatek, spokój, harmonię, płodność przyrody i wreszcie, co istotne, poszanowanie władzy, lojalność etc. Zdecydowanie Kije wyróżniają inicjały G i K – Gmina Kije, rozmieszczone symetrycznie z obu stron godła w tarczy. Wysoce właściwym wydaje się symbol trzech skrzyżowanych włóczni. Włócznia, zanim zastąpił ją miecz, stanowiła najstarszy znak władzy i oznaczała służbę rycerską z pełnym poświęceniem dla władcy. Skrzyżowanie elementów zapewniało ochronę właściciela znaku przed różnymi przeciwnościami losu. W całym obecnym województwie świętokrzyskim, a nawet na obszarze między Wisłą a Pilicą nie występuje taka odmiana herbu, a symbolika barw oraz ścisły związek z miejscową tradycją i inicjały zapewniają pełną identyfikację herbu gminy Kije.

Najogólniej herb taki pod względem pochodzenia i charakteru możemy określić jako rycerski.

Jego symbolika i charakter wypływa z istotnych tradycji historycznych, a zarazem odpowiada charakterowi heraldyki samorządowej całego regionu Ponidzia, w którym usytuowane są Kije.

Herb i flaga wprowadzono uchwałą Nr XIII/109/04 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 maja 2004 roku. Szczegółowy opis herbu wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały i został opracowany przez doktora Lecha Stępkowskiego.

Przypomnijmy, że w świetle obowiązującego ustawodawstwa samorząd lokalny dysponuje możliwością posługiwania się herbem gminy jako całości, a  w  uzasadnionych wypadkach jeszcze herbem miejscowości stanowiącej siedzibę gminy. Herb w przyjętych wyobrażeniach wchodzi w  skład symboliki i  ceremoniału urzędowego, a wójt i rada gminy na podległym sobie terenie jest jego jedynym dysponentem. Źródłem herbu jest odpowiednia uchwała rady gminy po zaopiniowaniu projektu przez odpowiednie instancje wskazane w wymienionej ustawie.

Kije do 2004 roku nie posiadały udokumentowanej historycznej tradycji heraldycznej i  sfragistycznej. Oznacza to, że Kije ani żadna inna miejscowość z obszaru obecnej gminy nie posiadały wcześniej herbu, jak również nie posługiwały się pieczęciami urzędowymi z jego wyobrażeniem.

Skip to content
Copy link