Nazwa inwestycji

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Umianowice, Borczyn i Wola Żydowska na terenie Gminy Kije.

Wykonawca

Zakład Robót Drogowych DUKT sp. z o.o., z siedzibą: ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

Termin realizacji

do 31.05.2024r.

Koszt

Wartość inwestycji:4 720 740,00 zł brutto. Zadanie w 50% będzie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Do modernizacji przewidziano drogę gminną nr 330061T w miejscowości Wola Żydowska. Zakres prac obejmował będzie odcinek o długości 650m. Na całej długości przewiduje się wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych.
Kolejną miejscowością, w której zostanie przebudowana droga jest Borczyn. Tu prace prowadzone będą na odcinku 400 metrów.
Niezwykle istotną inwestycją jest także przebudowa drogi nr 330008 T w Umianowicach prowadzącej do nowo powstałej inwestycji – Ośrodka Edukacji Przyrodniczej z Nidarium, które będzie jego główną, choć nie jedyną atrakcją. Na odcinku o długości 560m prowadzącym do obiektu zostanie wybudowany ciąg pieszy, a także zmodernizowana nawierzchnia

Skip to content
Copy link