Zdalna Szkoła + „Zakup komputerów na potrzeby nauki zdalnej dla uczniów z terenu Gminy Kije”

Koszt całkowity

44 999,92 zł

Dofinansowanie

44 999,92 zł

Środki własne

1

Termin realizacji

30.05.2020 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zakres/krótki opis projektu/ etapy projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup komputerów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach. W ramach przedsięwzięcia zakupionych zostało 14 komputerów przenośnych typu laptop wraz z oprogramowaniem. Do każdego komputera dołączona została bezprzewodową mysz komputerową. Komputery gmina przekazała dyrektorowi ZPO w Kijach, który rozdysponował ( po wcześniejszych konsultacjach) urządzenia wedle zapotrzebowania do trzech placówek – Szkoły Podstawowej w Kijach, Filialnej Szkoły Podstawowej w Gartatowicach oraz Filialnej Szkoły Podstawowej we Włoszczowicach.

Aktualności

https://www.kije.pl/art,1172,gmina-po-raz-kolejny-wspiera-uczniow-w-nauce-na-odleglosc

Skip to content
Copy link