Poczta w Kijach- Filia Urzędu Pocztowego Pińczów

Filia Urzędu Pocztowego w Kijach

Ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

(budynek Urzędu Gminy – parter)

Tel.: 41 356 80 99

Skip to content
Copy link