Posiłek w szkole i w domu 2020

Koszt całkowity

82 078,11 zł

Dofinansowanie

80%
65 662,48 zł

Środki własne

20%
16 415,63zł

Termin realizacji

lipiec-listopad 2020

Zakres/krótki opis projektu/ etapy projektu:

Projekt realizowany w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” pozwolił unowocześnić kuchnie i stołówki szkolne w trzech placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Kije – w SP Kije, SP w Gartatowicach oraz SP we Włoszczowicach. Dla kuchni i stołówek szkolnych wchodzących w skład Zespołu Placówek Oświatowych zakupiono m.in. lodówki, zmywarki, obieraczki, miksery planetarne, wilk do mięsa, krajalnice, wagi,  szatkownice, taborety gazowe, garnki, patelnie, talerze, kubki, drobny sprzęt kucharski. Program ten pozwolił wymienić wyeksploatowany sprzęt oraz wyposażyć kuchnie szkolne w  nowe urządzenia ułatwiające codzienną pracę.

Aktualności

https://kije.pl/index.php?c=article&id=1269

Skip to content
Copy link