Janów w  swoich początkach, gdzieś w okolicach roku 1839, był tylko folwarkiem dóbr Gartatowice, od których został odłączony tuż po powstaniu styczniowym. Administracyjnie należał wówczas do gminy Szaniec, ale jego mieszkańcy uczęszczali do kościoła w  Kijach. Dobra janowskie składały się z 474 mórg gruntów ornych, łąk, pastwisk, nieużytków, pięciu budynków murowanych oraz dwóch drewnianych. Spis powszechny w 1921 r. nazywa już Janów wsią, gdzie stało 30 domów ze 162 mieszkańcami.

 W kolejnych latach mieszkańców przybywało ? w 1939 r. było ich ponad 200, po wojnie nawet 223, ale potem zaczęło ich ubywać ? zaledwie 114 w roku 2004. Wioska należy od 1992 r. do nowo utworzonej parafii św. Floriana z siedzibą w Gartatowicach. Działa w niej koło gospodyń. Najpierw Janów nazywał się Janowo, a więc wziął nazwę od imienia Jan. Tego rodzaju nazwy rozpowszechniły się w Polsce w wiekach XVI?XVII, kiedy imię to spopularyzowało kilku królów i wielkich ludzi, dla przykładu: Jan Kazimierz Waza, Jan III Sobieski, Jan Zamoyski, Jan Kochanowski, Jan Karol Chodkiewicz. Osady z nazwą Janów i Janówek najczęściej spotyka-ło się w obrębie dawnego Mazowsza, gdzie dużo nowych wsi i folwarków powstawało w miejscach po wykarczowaniu puszczy. W  Królestwie Kongresowym w 1827 r. naliczono takich miejscowości 17, ale w pół wieku później było ich już 47.

Galeria

Skip to content
Copy link