Widowisko “Tu jest nasze Betlejem”

„Tu jest nasze Betlejem” to uteatralnione oryginalne, specjalnie napisane i przygotowane przez Teatr Kasztelański, Koła Gospodyń Wiejskich oraz dzieci i młodzież z terenu Gminy widowisko wigilijne,

Skip to content