Ogłoszenia

Nabór na członków komisji

Wójt Gminy Kije zaprasza do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2024 roku,

Otwarty konkurs ofert w ramach GPPiRPA

Wójt Gminy Kije ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Skip to content