Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Opaski bezpieczeństwa

Celem programu jest: Zapewnienie wsparcia na Seniorom w wieku 60 lat i więcej poprzez świadczenie całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach informuje, że prowadzi działania w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych z terenu Gminy Kije poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami Programu są osoby starsze w wieku 60+, seniorzy mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Opaski dają możliwość samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania. Opaska połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

Opaski wyposażone są m. in. detektor upadku, lokalizator GPS, czujniki mierzące podstawowe funkcje życiowe, jak np. saturację, tętno, temperaturę, dwustronną komunikację głosową, aplikacje mobilną opiekuna, jak też przycisk SOS. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego SOS umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Osoby chętne do uczestnictwa w Programie, chcące otrzymać nieodpłatnie opaskę bezpieczeństwa, lub uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu:
* telefonicznego pod numerem tel. 41 356 82 72 lub 500 185 933 
* bądź osobistego kontaktu w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach, ul. Szkolna 19/1, 28-404 Kije w poniedziałek godz. 10.00-18.00 oraz wtorek- piątek 7.30-15.30.

Skip to content
Copy link