Komunikaty zdrowotne

KOMUNIKAT VI ws. sieci wodociągowej

Po zbadaniu próbek wody z wodociągu publicznego Gołuchów-Górki, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego woda z wyżej wymienionego ujęcia

PILNE! Woda niezdatna do spożycia

Niniejszym zawiadamiam, że podczas badania jakości wody, realizowanego w ramach prowadzonego monitoringu w próbce wody pobranej z punktu

Skip to content