Po zbadaniu próbek wody z wodociągu publicznego Gołuchów-Górki, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego woda z wyżej wymienionego ujęcia nadaje się do spożycia przez ludzi.
Tym samym

ZEZWALA SIĘ MIESZKAŃCOM GMINY KIJE NA KORZYSTANIE Z WODOCIĄGU W PEŁNYM ZAKRESIE

Wójt Gminy Kije
/Tomasz Socha/

Skip to content
Copy link