INFORMACJA

Urząd Gminy w Kijach informuje, że za bieżącą konserwację i usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kije

Skip to content
Copy link