Urząd Gminy w Kijach informuje, że za bieżącą konserwację i usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kije odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DECO-THERM Adrian Dekiel, Dębno 40A, 26-006 Nowa Słupia.

Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej można zgłaszać na nr tel. 516 084 052

Skip to content
Copy link