Otwarty konkurs ofert w ramach GPPiRPA

Wójt Gminy Kije ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Skip to content