Ważne zmiany w Programie Czyste Powietrze

Od dziś tj. 22 kwietnia 2024 roku zostały wprowadzone zmiany dla Beneficjentów Programu Czyste Powietrze.

Co się zmieniło w Programie?

  • Kosztem kwalifikowanym w ramach Programu mogą być wyłącznie pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie oraz kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM),
  • Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na podstawie wniosku złożonego od 22.04.2024 r. będzie mógł wnioskować o dofinansowania na kolejne budynki/ lokale mieszkalne tylko w podstawowym poziomie dofinansowania,
  • nie są kwalifikowane koszty w sytuacji, gdy małżonek Beneficjenta pozostający z nim w ustawowej wspólności majątkowej, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wystawia fakturę lub równoważny dokument księgowy,
  • do umowy dotacji z prefinansowaniem niezbędnym warunkiem wypłaty zaliczki na rachunek bankowy Wykonawcy jest złożenie do WFOŚiGW dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej wystawionej na Beneficjenta,
  • pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym musi być notarialnie poświadczone, jeżeli wniosek jest składany przez Pełnomocnika Beneficjenta,
  • czas na złożenie o wniosku o płatność w ramach umowy z wykonawcą wynosi do 120 dni od daty wypłaty zaliczki.

Uwaga! Zmiany dotyczą tylko Beneficjentów, którzy będą składali wnioski od 22 kwietnia 2024 r.

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/dokumenty-programowe/dokumenty-obowiazujace

Skip to content
Copy link