Kwalifikacja wojskowa z terenu Gminy Kije na 5

Kwalifikacja wojskowa organizowana jest co roku, od trzynastu lat, a jej celem jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi pod kątem ich służby w wojsku.
We wtorek 16 kwietnia 2024 roku została zakończona kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu pińczowskiego, gdzie frekwencja wyniosła 100%. W tym roku przed komisją, by uregulować stosunek do służby wojskowej, stanęło 21 mężczyzn urodzonych w 2005 roku, a także z roczników starszych 3 kobiety i 8 mężczyzn.

Z terenu naszej gminy podstawowy rocznik 2005 stawił się przed Powiatową Komisją Lekarską w komplecie. Stuprocentową frekwencją mogą również pochwalić się panie o specjalizacjach położnictwo, psychologia, medycyna wezwane na ostatni dzień kwalifikacji. Z roczników starszych z obowiązku wywiązały się dwie osoby, natomiast przyczyną usprawiedliwionej nieobecności pozostałych jest stały pobyt poza granicami kraju.

Przedstawiciele Szefa WCR w Busku-Zdroju podczas prelekcji omawiali szczegóły powołania i pełnienia każdej z ochotniczych form służby wojskowej tj. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej, dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia oraz zawodowej służby wojskowej. Każda osoba zainteresowana wstąpieniem w szeregi Wojska Polskiego spełniająca warunki mogła złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej bądź terytorialnej służby wojskowej.

Serdeczne podziękowania i gratulacje za osiągnięty wynik.

Skip to content
Copy link