Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych – wiosenne przymrozki

Wójt Gminy Kije informuje, że powiadomił Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie Gminy Kije niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. wiosennych przymrozków.

Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat (oszacowanie odbywa się na pisemny wniosek rolnika) do Urzędu Gminy w Kijach w terminie od dnia 9 maja do dnia 15 maja 2024 r.  

Do wniosku producent rolny musi dołączyć:

  1. Kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 r. do ARiMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego ( jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024r., musi to uczynić niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o oszacowanie szkód)
  2. Kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)-jeżeli posiada zwierzęta

We wniosku należy:

  1. Uwzględnić wszystkie uprawy i ich powierzchnię (również uprawy w których straty nie wystąpiły).
  2. Oznaczyć we wniosku działki rolne (uprawy) na których wystąpiły szkody w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych (na których konieczne jest przeprowadzenie oględzin i szacowaniu szkód).

Ponadto:

  1. Przypominamy, że powierzchnią gospodarstwa rolnego, którą należy wpisać we wniosku jest powierzchnia zgłaszana do dopłat bezpośrednich w ARiMR.
  2. Wnioski muszą być zgodne  z danymi jakie składane są do ARiMR o dopłaty obszarowe.
  3. Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników Urzędu z wnioskodawcą.
  4. Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.
  5. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.
Skip to content
Copy link