Właścicielu nieruchomości, masz obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw

Od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma na złożenie deklaracji 12 miesięcy. W przypadku nowo zainstalowanego źródła ciepła termin ten wynosi 14 dni.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza, likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narządziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych oraz będzie miejscem, gdzie będą dostępne informacje o programach finansowania wymiany pieców. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Jakie informacje będzie zawierać deklaracja?

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwa właściciela/zarządcy budynku lub lokalu, w tym adres zamieszkania lub siedziby,
  • adres nieruchomości, w obrębie której jest eksploatowane źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
  • adres e-mail (opcjonalnie).

W jaki sposób można złożyć deklaracje do CEEB?

  • W formie elektronicznej, czyli przez internet przez stronę www.zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu, a także pieniędzy. Niewątpliwą zaletą jest również to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu (zachęcamy do elektronicznego sposobu składania deklaracji),
  • w formie papierowej – wypełnioną deklarację można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Wzory deklaracji:

Skip to content
Copy link