• Strona główna
  • Aktualności
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach rozpoczyna dystrybucję żywności oraz realizację warsztatów w ramach FEPŻ Podprogram 2023! 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach rozpoczyna dystrybucję żywności oraz realizację warsztatów w ramach FEPŻ Podprogram 2023! 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)  jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł
– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: FEPŻ 2021 – 2027 – Caritas Diecezji Kieleckiej

Skip to content
Copy link