Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2024 r.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat pińczowski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w II kwartale 2024 r. znajdują się:
E-NFORMATOR PRAWNY pn. “Odwołanie darowizny”
E-PORDANIK EDUKACYJNY pn. “Życie na kredycie”
E-SCHEMAT EDUKACYJNYU pn. “Zgon bliskiej osoby”
KWARTALNIK MŁODIEŻOWY pn. “Odpowiedzialność obywatelska”
ARTYKUŁY PRAWNE m.in. z zakresu ogłoszenia upadłości czy zaprzeczenia ojcostwa
SONDA ULICZNA z zakresu prawa karnego

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla powiatu pińczowskiego podstronie projektowej (Powiat Pińczowski 2023 – SURSUM CORDA (sc.org.pl)).

Skip to content
Copy link