• Strona główna
  • Aktualności
  • Gmina pomoże uzyskać dofinansowanie na wymianę “kopciuchów” – Czyste Powietrze, teraz również w Gminie Kije

Gmina pomoże uzyskać dofinansowanie na wymianę “kopciuchów” – Czyste Powietrze, teraz również w Gminie Kije

W poniedziałek, 15 lutego, wójt Tomasz Socha podpisał Porozumienie i zawarł współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na mocy którego przystępuje do wspólnej współpracy w ramach programu „Czyste Powietrze”.

W Urzędzie Gminy w Kijach już 1. marca rusza punkt informacyjny dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych z terenu gminy Kije, którzy są zainteresowani pozyskaniem dofinansowania w ramach drugiej edycji programu „Czyste powietrze”. Pracownicy urzędu będą pomagać w przygotowaniu i składaniu wniosków w ramach projektu.

Na jaką pomoc możesz liczyć w punkcie?

W punkcie konsultacyjnym organizowanym w Urzędzie Gminy w Kijach, mieszkańcy gminy otrzymają merytoryczną pomoc w procesie składania wniosku, uzyskania dofinansowania oraz rozliczenia dotacji. Można również zapoznać się z zasadami naboru, a także dowiedzieć się jakie przygotować dokumenty. Przeszkolony pracownik urzędu udziela wszelkich niezbędnych informacji o zasadach uczestnictwa w programie, formach dofinansowania, a także pomaga uzupełnić wniosek i zarejestrować go w postaci elektronicznej w specjalnie dedykowanym Portal Beneficjenta. Ponadto, informujemy, iż wszelkie działania doradcze w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie są realizowane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych.

Co to za program?

Program „Czyste powietrze” oferuje dofinansowanie wymiany starych pieców tzw. „kopciuchów” oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła spełniających normy emisji. W ramach przedsięwzięcia można zakupić np. pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, kocioł na paliwo stałe (pellet drzewny, węgiel). Dodatkowo, dotacja jest przyznawana m.in. na demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznej, czy przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku (ocieplenie ścian, wymiana drzwi i/lub okien), a także pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej i projektowej.

Kto może się ubiegać o dotację?

  • osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych (lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą),
  • o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł.

Oprócz tego można składać wnioski w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania, który jest dedykowany dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  • 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Skip to content
Copy link