Uwaga Mieszkańcy, zmiany w odbiorze śmieci – informacje i harmonogram

Urząd Gminy informuje, że począwszy od  marca 2021 r. odpady komunalne z terenu gminy Kije będzie odbierać Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o. , ul. Wojska Polskiego 3  28-200 Staszów.  

Zgodnie z umową, nowo wybrana firma nie ma w obowiązku dostarczenia nowych koszy, a jedynie worków na odpady, co już zaczęła czynić.

Firma EKOM, która dotychczas odbierała śmieci od mieszkańców, podczas ostatnich odbiorów odpadów  w lutym zabierze  pojemniki na odpady (pojemnik na odpady segregowane w dniu odbioru odpadów segregowanych, pojemnik na odpady zmieszane w dniu odbioru odpadów zmieszanych). 

Mieszkańcy, którzy posiadają  zakupione we własnym zakresie   pojemniki, proszeni są o  umieszczenie informacji/kartki na pojemniku, aby uniknąć pomyłkowego  zabrania.

Skip to content
Copy link